Hỗ trợ mua hàng:
Hỗ trợ giao hàng:
Deal hôm nay
Giảm
30%

Bộ mã hóa vòng quay Autonics E40S6-1024-6-L-5

 Encoder tương đối, trục phi 6, 6 kênh vi sai A-B-Z
1.607.900 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.297.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
689.100 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ1X 2000P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ1X 2000P/R, nguồn 5VDC, Độ phân giải  2000 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.750.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.437.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
687.500 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ1X 1000P/R

Nhà cung cấp Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ1X 1000P/R, nguồn 5VDC, Độ phân giải  1000 xung/vòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.650.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.312.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
662.500 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay Omron E6B2-CWZ6C 600P/R 2M

Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 600P/R 2M
2.200.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.750.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
550.000 ₫
Giảm
20%

Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ6C 100P/R 2M

Encoder Omron tương đối E6B2-CWZ6C 100P/R 2M
2.200.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.750.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
550.000 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3T

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3T, nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: áp, kích thước: 96x96 uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.436.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.480.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
1.044.000 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-C3MT

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ Omron E5EZ-C3MT, nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: dòng 4-20mA, kích thước 48x96 uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.334.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
3.335.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
1.000.500 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ E5CC-CX2ASM-800

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ Omron E5CC-CX2ASM-800, nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: dòng 4-20mA uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.471.750 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.102.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
630.750 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2MT

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2MT , nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: relay uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.674.750 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.392.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
717.750 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2MLD

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ Omron  E5CZ-R2MLD, nguồn cấp: 24Vdc, ngõ ra: relay uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.776.250 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.537.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
761.250 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Q2MT-500

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Q2MT-500-N, nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: điện áp uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.943.500 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
4.205.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
1.261.500 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R2MT-500-N

 
2.842.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
4.060.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
1.218.000 ₫
Giảm
30%

Bộ điều khiển nhiệt độ AUTONICS TZN4W-A4C

Nhà cung cấp Bộ điều khiển nhiệt độ AUTONICS TZN4W-A4C, nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: dòng uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
1.747.200 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.496.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
748.800 ₫
Giảm
30%

Điều khiển nhiệt độ E5AC-RX3ASM-800

Nhà cung cấp Điều khiển nhiệt độ E5AC-RX3ASM-800 ( dòng thay thế E5AZ cũ), nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: relay, kích thước: 96x96 uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
2.030.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
2.900.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
870.000 ₫
Giảm
30%

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AN-HAA2HBM-500

Nhà cung cấp Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AN-HAA2HBM-500, nguồn cấp: 220Vac, ngõ ra: relay, kích thước: 96x96 uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
7.308.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
10.440.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
3.132.000 ₫
Giảm
20%

Bộ đếm thời gian H7EC-N

Nhà cung cấp Bộ đếm thời gian H7EC-N , Chức năng đếm thời gian, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
750.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
937.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
187.500 ₫
Giảm
20%

Bộ đếm Omron H7CX-A4D-N

Nhà cung cấp Bộ đếm thời gian H7CX-A4D-N nguồn cấp 12-24 vdc, Chức năng đếm thời gian, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
3.300.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
4.125.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
825.000 ₫
Giảm
20%

Bộ đếm thời gian H7ET-N

Nhà cung cấp Bộ đếm thời gian H7ET-N , Chức năng đếm thời gian, uy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
920.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
1.150.000 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
230.000 ₫
Giảm
20%

Bộ nguồn Omron S8JC-Z05024 CD

 Nhà cung cấp Bộ nguồn Omron S8JC-Z05024 CD nguồn cấp 200-240VAC, Chức năng bảo vệ quá tảuy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
330.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
412.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
82.500 ₫
Giảm
20%

Bộ nguồn Omron S8JC-Z10024 CD

 Nhà cung cấp Bộ nguồn Omron S8JC-Z10024CD nguồn cấp 200-240VAC, Chức năng bảo vệ quá tảuy tín tại việt nam. Hàng có sẵn, giao hàng miễn phí, Bảo hành 12 tháng.
430.000 ₫
(Giao sản phẩm)
Giá gốc
537.500 ₫
Thời gian còn lại
134
 : 
16
 : 
20
 : 
2
Tiết kiệm
107.500 ₫